Slightly Wicked - Arxiu de l'Anna (2024)

Per tal d'incrementar la resiliència de l'Arxiu de l'Anna, busquem voluntaris que puguin mantenir rèpliques. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. 📈31.603.758llibres, 99.900.496articles — preservats per sempre. All our code and data are completely open source. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. 📈31.603.758llibres, 99.900.496articles — preservats per sempre. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. Més informació…

Descàrregues recents:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Cerca Cerca

Pàgina principal Cerca 🧬SciDB

FAQ

Conjunts de dades Torrents Rèpliques: es busquen voluntaris Dades de models de llengua grans (LLM) Bloc de l’Anna ↗ Programari de l’Anna↗ Traduccions ↗

DonatiusDonatius

Inici de sessió / Registre Inici de sessió / Registre

Inici de sessió / Registre

Account Account

Compte Perfil públic Fitxers descarregats Les meves donacions

Slightly Wicked - Arxiu de l'Anna (1)

anglès [en], .epub, 🚀/lgli/lgrs/zlib, 0.3MB, 📕 Llibre (ficció), Balogh, Mary-Slightly Wicked_001

Slightly Wicked 🔍

Random House, (Bedwyn Saga #2), 2003

Balogh, Mary 🔍

descripció

“BONUS: This edition contains an excerpt from Mary Balogh's The Secret Mistress. Meet the Bedwyns…six brothers and sisters—men and women of passion and privilege, daring and sensuality…Enter their dazzling world of high society and breathtaking seduction…where each will seek love, fight temptation, and court scandal…and where Rannulf Bedwyn, the rebellious third son, enters into a liaison that is rather risqué, somewhat naughty, and…Slightly Wicked. With his laughing eyes and wild, rakish good looks, Lord Rannulf Bedwyn is a hard man to resist. To Judith Law, a woman in need of rescue when her stagecoach overturns, Rannulf is simply her savior, a heroic stranger she will reward with one night of reckless passion before she must become a companion to her wealthy aunt. Imagine Judith's shock when the same stranger turns out to be among England's most eligible bachelors…and when he arrives at Harewood Grange to woo her cousin. Certainly, they had made no vows, no promises, but Rannulf never did forget his uninhibited lover…nor did she forget that one delicious night. And as scandal sets the household abuzz, Rannulf proposes a solution…but when Judith refuses to have him—in love or wedlock—Rannulf has only one choice: to wage a campaign of pure pleasure to capture the heart of the woman who has already won his.”

comentaris a les metadades

“lg_fict_id_1459208”

data de la publicació en obert

2015-12-07 (ol_source: 2010-06-22, isbndb_scrape: 2022-09-01, lgli_source: 2021-06-18, zlib_source: 2019-04-08, lgrsfic_source: 2015-12-07)

Més informació…

ISBN-13978-0-440-33383-8 ISBN-100-440-33383-0 OCLC/WorldCat233574863 Open LibraryOL175369W Open LibraryOL8124961W Open LibraryOL24285570M Open LibraryOL7520477M Libgen.rs Fiction1459208 MD589124F7EEF4D6717BBE9CDBA6748E06C MD589124f7eef4d6717bbe9cdba6748e06c Z-Library4175577 Libgen.li File5490113 Libgen.li fiction_id1459208 OverDrive25D108D1-5267-4906-AE01-3CE30A4C1E1B Goodreads1739547 DDC823/.914

🚀 Descàrregues ràpides Feu-vos membres de l’Arxiu de l’Anna per a donar suport a la preservació a llarg termini de llibres, articles de recerca, etc. Per demostrar-vos el nostre agraïment, tindreu accés a descàrregues ràpides. ❤️

🚀 Descàrregues ràpides Us queden XXXXXX descàrregues per al dia d’avui. Gràcies per ser-ne membre! ❤️

🚀 Descàrregues ràpidesHeu exhaurit la vostra quota de descàrregues ràpides per a avui.

🚀 Descàrregues ràpides Us heu descarregat aquest fitxer recentment. L’enllaç serà vàlid durant una estona.

 • - Opció núm. 1: Servidor ràpid associat núm. 1 (no requereix verificació del navegador)
 • - Opció núm. 2: Servidor ràpid associat núm. 2
 • - Opció núm. 3: Servidor ràpid associat núm. 3
 • - Opció núm. 4: Servidor ràpid associat núm. 4

🐢 Descàrregues lentes De socis de confiança.

 • - Opció núm. 1: Servidor lent associat núm. 1 (pot ser que requereixi verificació del navegador; descàrregues il·limitades!)
 • - Opció núm. 2: Servidor lent associat núm. 2
 • - Conversions: feu servir eines en línia per convertir entre formats. Per exemple, per convertir d'epub a pdf, feu servir CloudConvert.
 • - Kindle: descarregueu el fitxer (pdf i epub són formats compatibles), després envieu-lo a Kindle per mitjà de la pàgina web, l'aplicació o el correu electrònic.
 • - Ajudeu els autors: Si us agrada aquesta obra i us ho podeu permetre, compreu l'original o ajudeu directament els autors.
 • - Biblioteques de suport: Si està disponible a la biblioteca local, penseu a agafar-lo gratuïtament allà.

show external downloads

Descàrregues externes

 • - Opció núm. 1: Libgen.rs Ficció (premeu «GET» a dalt)
 • - Opció núm. 2: Libgen.li (premeu també «GET» a dalt)
 • - Opció núm. 3: IPFS
 • - Opció núm. 4: Z-Library
 • - Opció núm. 5: Descàrregues en bloc de torrents (només per a experts) file

Totes les opcions de descàrrega tenen el mateix fitxer i són segures. Dit això, aneu amb compte quan baixeu fitxers d’internet. Per exemple, manteniu els dispositius actualitzats.

El text a sota només està en anglès.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Arxiu de l’Anna
Pàgina principal
Cerca
🧬SciDB

FAQ

Donatius

Contacte
Adreça electrònica de contacte
DMCA / reclamacions de drets d’autoria
Reddit / Telegram
Bloc de l’Anna ↗
Programari de l’Anna↗
Traduccions ↗

Advanced

FAQ

Conjunts de dades
Torrents
Rèpliques: es busquen voluntaris
Dades de models de llengua grans (LLM)
Seguretat

Alternatives
annas-archive.org
annas-archive.gs
annas-archive.se

Slightly Wicked - Arxiu de l'Anna (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 6141

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.